دیدگاه :

آخرین اخبار

 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر

 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان

 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

 • تقدیر و تشکر آذری جهرمی از کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات / تجزیه و تحلیل خودارزیابی ها برای تدوین برنامه های کاربردی ضروری است

 • کسب رتبه برتر سطح ملی در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

Loading
Loading
 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر

 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان

 • بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

 • تقدیر و تشکر آذری جهرمی از کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات / تجزیه و تحلیل خودارزیابی ها برای تدوین برنامه های کاربردی ضروری است

 • کسب رتبه برتر سطح ملی در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

Loading
 ردیف  عنوان بخشنامه
 فایل
 1   بخشنامه اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری -دوره دوم (1397 الی 1399)
اصلاح نظام اداری دوره دوم
2  بخشنامه استقرار و پیاده سازی میز خدمت سال 1397
میز خدمت  
3
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 بخشنامه شهید رجایی
4 راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان (ارزشیابی سال1397)
بخشنامه ازریابی عملکرد کارکنان
5 دستور العمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد
بخشنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۸
بارگذاری شناسنامه خدمات دستگاه
شناسنامه خدمات دستگاهی سال 96 سازمان های وابسته بارگذاری شد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۵
بازدید از ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی
رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات بمنظور بررسی و نظارت بر عملکرد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی بازدید بعمل آورند.
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
بارگذاری چک لیست ارزیابی شاخص‌های عمومی دستگاه
چک لیست ارزیابی برخی شاخص‌های عمومی سال 96 دستگاه های اجرایی بارگذاری شد
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲
پایان ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت
ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت مربوط به سال 95 پایان یافت
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲
صفحه ۱ از ۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »