پرش به محتوای اصلی

آخرین اخبار

Loading
Loading
Loading
 ردیف  عنوان بخشنامه
 فایل
   برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال97الی99  برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری
 2  بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1398 ملی و استانی
بخشنامه ارزیابی سال1398
3
 بخشنامه استقرار و پیاده سازی میز خدمت سال 1397
میز خدمت
4
 بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 بخشنامه شهید رجایی
5
 راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان (ارزشیابی سال1397)
 بخشنامه ازریابی عملکرد کارکنان
6  دستور العمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد
بخشنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۲