پرش به محتوای اصلی

 

سامانه رسیدگی به شکایات جدید

سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد ودر راستای افزایش رضایت مشتریان زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ارتباط با مشترکین نهایی راه اندازی گردیده است. کلیه مشترکین و همکاران گرامی می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده زیرمجموعه های این وزارتخانه، سازمان ها و شرکت های ذیربط دارای مشترک و کاربر نهایی با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و دفاتر/اداره کل بازرسی شرکت های وسازمان های تابعه مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند. رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتری با ورود به سامانه و ثبت شکایت خود شماره پیگیری را دریافت می نماید. شکایت واصله توسط این مرکز به  واحدهای بازرسی شرکت ها وسازمان های تابعه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هریک از شرکت ها وسازمان های تابعه در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه های ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.
پذیرش هرگونه شکوائیه منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این مرکزو ودریافت پاسخ از واحدهای بازرسی شرکت ها وسازمان های تابعه می‌باشد.   

طرح شکایت از اپراتورهای ارتباطی ( مخابرات، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان)

طرح شکایت از حوزه ستادی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش دولتی، سازمانها و شرکتهای وابسته

فرم نظرسنجی