پرش به محتوای اصلی

 

اهداف

اهداف

 

  • ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم.
  • افزایش میزان رضایت مندی مردم از خدمات عمومی.
  • توسعه وبهبود استانداردهای ارائه خدمات.
  • سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی، طبقه بندی واولویت بندی شکایات واصله.
  • تجزیه وتحلیل وبازنگری کارآمدی قوانین ومقررات وضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه های اجرایی.