پرش به محتوای اصلی

 

معرفی گروه بازرسی و پیگیری ویژه

اهم وظایف و فعالیتهای گروه بازرسی و پیگیری ویژه به شرح ذیل می باشد:

 • پیگیری و رسیدگی به موارد ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت و تهیه گزارش برای ایشان.
 • پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور در ستاد وزارت، سازمانها و شرکتهای تابعه.
 • اجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی برای سنجش میزان " مطابقت عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90  قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات .
 • کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط.
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع .
 • تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط.
 • نظارت بر انجام معاملات و مناقصات در مجموعه (حضور نماینده در تمامی معاملات متوسط و عمده)
 • بررسی و رسیدگی به شکایاتی که جنبه محرمانه و خاص دارد.
 • انجام وظایف مرتبط با دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
 • پیگیری وظایف محوله از سوی سامانه نظارت (متعلق به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)
 • پیگیری وظایف محوله از سوی سامانه ارتقای سلامت اداری (متعلق به شورای دستگاههای نظارتی کشور)