پرش به محتوای اصلی

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بازرسان مواد 91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بازرسان مواد 91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری
کارگاه آموزشی ویژه بازرسان مواد 91 و92 قانون مدیریت خدمات کشوری ستاد وزارت، سازمانها و شرکتهای تابعه در تاریخ 16/8/95 برگزار گردید.

در راستای تقویت بنیه علمی بازرسین و آشنایی بیشتر آنان با فرآیندهای انجام بازرسی و مبانی قانونی جلسه آموزشی برای بازرسان موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ 16/8/95 برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی تعداد 52 نفر از بازرسان ستاد وزارت، شرکتها و سازمانهای تابعه شرکت داشتند.

 

رئوس مطالب بیان شده در این کارگاه آموزشی به قرار زیر بود:

1- قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در کشور و تبیین مصادیق آن

2- تبیین دستور العمل مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

3- اولویتهای بازرسی مستمر

4- نحوه تنظیم گزارش

5- فرآیند بازرسی

6- ارزیابی عملکرد بازرسین

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۸
تعداد بازدید : ۹۲۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید