پرش به محتوای اصلی

Visitors

6 User
16,572,566 User
2,825 User
17,794 User
10/5/2020 12:00:00 AM
74,481 User
DateUnique VisitPage Visit
04-17 26   User 68   Page
04-16 252   User 550   Page
04-15 345   User 811   Page
04-14 424   User 1,032   Page
04-13 514   User 1,050   Page
04-12 999   User 1,855   Page
04-11 510   User 1,148   Page
04-10 1,047   User 1,864   Page
04-09 207   User 443   Page
04-08 978   User 1,420   Page
04-07 388   User 902   Page
04-06 1,122   User 1,834   Page
04-05 499   User 1,172   Page
04-04 1,693   User 2,639   Page
04-03 1,477   User 2,264   Page
04-02 129   User 293   Page
04-01 186   User 389   Page
03-31 402   User 890   Page
03-30 973   User 1,437   Page
03-29 212   User 588   Page
03-28 1,014   User 1,514   Page
03-27 361   User 937   Page
03-26 164   User 504   Page
03-25 249   User 657   Page
03-24 246   User 570   Page
03-23 217   User 504   Page
03-22 174   User 395   Page
03-21 159   User 412   Page
03-20 160   User 421   Page
03-19 232   User 627   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
33,665 3 %

Hour 1 To 2
23,821 2 %

Hour 2 To 3
19,940 2 %

Hour 3 To 4
12,954 1 %

Hour 4 To 5
10,318 1 %

Hour 5 To 6
9,218 1 %

Hour 6 To 7
9,005 1 %

Hour 7 To 8
17,154 2 %

Hour 8 To 9
38,943 4 %

Hour 9 To 10
63,598 6 %

Hour 10 To 11
82,069 7 %

Hour 11 To 12
94,955 9 %

Hour 12 To 13
91,360 8 %

Hour 13 To 14
86,927 8 %

Hour 14 To 15
72,736 7 %

Hour 15 To 16
62,464 6 %

Hour 16 To 17
51,342 5 %

Hour 17 To 18
48,675 4 %

Hour 18 To 19
51,062 5 %

Hour 19 To 20
49,665 4 %

Hour 20 To 21
46,995 4 %

Hour 21 To 22
43,028 4 %

Hour 22 To 23
45,549 4 %

Hour 23 To 24
44,890 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
14,772,960 90 %
IRN
IRN
1,118,981 7 %
USA
USA
178,101 1 %
GBR
GBR
77,693 0 %
ROM
ROM
67,150 0 %
DEU
DEU
66,792 0 %
RUS
RUS
32,811 0 %
FRA
FRA
24,782 0 %
TUR
TUR
22,930 0 %
DNK
DNK
22,543 0 %
PRT
PRT
17,789 0 %
CHN
CHN
15,514 0 %
CZE
CZE
15,133 0 %
VNM
VNM
14,419 0 %
LVA
LVA
11,777 0 %
ITA
ITA
10,298 0 %
CAN
CAN
9,005 0 %
NLD
NLD
7,912 0 %
CHL
CHL
6,155 0 %
IDN
IDN
5,930 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
253,024 71 %
Firefox
Firefox
60,217 17 %
Safari
Safari
29,114 8 %
Mozilla
Mozilla
4,789 1 %
IE 11.0
IE 11.0
2,309 1 %
IE 6.0
IE 6.0
2,187 1 %
Other
Other
1,671 0 %
Edge
Edge
1,019 0 %
IE 9.0
IE 9.0
930 0 %
Opera
Opera
540 0 %
IE 8.0
IE 8.0
504 0 %
IE 10.0
IE 10.0
297 0 %
IE 7.0
IE 7.0
120 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 185,136 53 %
Windows 7 61,265 17 %
Windows 10 42,251 12 %
iOS 28,575 8 %
Windows 8 17,499 5 %
Android 7,080 2 %
XP 6,651 2 %
Other 2,250 1 %
Vista 325 0 %
Windows 2003 55 0 %
FreeBSD 5 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
3 2,676
{q 1,250
testing 341
شکایت از همراه اول 227
شکایت از مخابرات 205
شکایت از ایرانسل 201
پیگیری شکایت 199
وزارت ارتباطات 159
شکایت 138
ثبت شکایت 90
بازرسی مخابرات 89
شکایات مخابرات 82
شکایت مخابرات 74
بازرسی وزارت ارتباطات 67
شکایت از اپراتور ایرانسل 63
ثبت شکایت اینترنتی 62
بازرسی 59
سامانه شکایات سازمان بازرسی 53
سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی 50
پیگیری شکایات 44
شکایات 44
رسیدگی به شکایات 43
سامانه رسیدگی به شکایات 42
تلفن شکایات مخابرات 39
قانون تخلفات اداری 39
شماره تلفن رسیدگی به شکایات مردمی مخابرات 37
شکایت همراه اول 36
lsuex.tamin.org 34
سامانه پاسخگویی به شکایات 34
همراه اول 34
ارتباط با وزیر ارتباطات 33
سایت وزارت ارتباطات 33
شکایت از رایتل 31
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 31
شکایت ازایرانسل 30
وزارت ارتباطات شکایت 30
سامانه رسیدگی به شکایات مخابرات 28
شکایت بازرسی 28
رسیدگی به شکایات اینترنتی 27
بازرسی وزارت اطلاعات 27
بازرسی شرکت مخابرات 25
شکایات ایرانسل 25
بازرسی مخابرات تهران 24
شماره تماس 24
شکایت وزارت ارتباطات 24
سامانه رسیدگی به درخواستها و شکایات مخابرات 24
تخلفات اداری 23
پیگیری شکایات از مخابرات 22
پیگیری شکایت مخابرات 22
شکایت از مخابرات تهران 21